0889 53 22 03   idasto@abv.bg

Адиабатни охладители

Адиабатните  охладители са интелигентна съвременна система за охлаждане без въздействие върху околната среда. Адиабатното охлаждане е енергоспестяващо охлаждане, при което се използва  естествения природен процес на изпаряване един адиабатен процес с постоянна енталпия: Топлината за изпаряване на водата, се взима от въздуха, като по този начин се снижава температурата. Топлинната енергия на въздуха има два […]

Прочетете още »