Оптимизиране на енергийни разходи

Енергоспестяващо охлаждане на производствени халета, открити площи, обществени сгради, физкултурни салони, търговски обекти, заведения и други

„Идасто“ ЕООД

Фирмата е създадена през 2009 година в град Пловдив с основен предмет на дейност: оптимизация на енергийни разходи в промишлени, обществени и търговски сгради и хотели; енергоспестяващо охлаждане и отопление. Ние извършваме предпроектно консултиране и инженеринг, реинженеринг на сгради, техническа и абонаментна поддръжка на сгради, проектиране, доставка и изграждане на икономично и зоново охлаждане, доставка и изграждане на енерго ефективно цялостно или зоново охлаждане или отопление в зависимост от спецификата на обекта и изискванията на инвеститора.

Първи в бранша

„Идасто“ ЕООД е първата фирма на българския пазар, изцяло отдадена на доставка и изграждане на икономично и зоново охлаждане

Традиция и качество

Вече 14 години извършваме инженеринг, реинженеринг на сгради и осъществяваме проекти по изграждане на системи

Бърза възвръщаемост на инвестициите

Поради високата си енергийна ефективност инвестициите, направени за нашите охладителни системи се възвръщат в кратки срокове

Борба с COVID-19

Енергоспестяващите охладителни с марка IDASTO пречистват въздуха, вентилират помещенията и предотвратяват разпространението на  Ковид-19 и други вируси

Нашите продукти

Мобилна машина

Мобилните охладители са конструирани да обслужват нуждите за охлаждане на различни търговски пространства като…

Стационарна система

Стационарните машини предлагат оптимално съотношение на консумирана енергия и количество пречистен и охладен въздух.…

Адиабатен охладител

Интелигентна съвременна система за охлаждане без въздействие върху околната среда и водите...

Собствена марка охладители

„Идасто“ ЕООД вече предлага собствена марка машини с подобрени показатели

Машините за охлаждане с марка IDASTO доказаха високата си ефективност в нашето предприятие.
„Алдо“ ООД
Клиент от 2015 г
Енергоспестяващото охлаждане на нашия цех, проектирано и реализирано от „Идасто“ ЕООД няма равно.
„Балдо“ ООД
Клиент от 2022 г
„Идасто“ ЕООД са символ за качество в адиабатното охлаждане не само в Пловдив, но и в цяла България.
„Валдо“ ООД
Клиент от 2009 г

Охлаждане в тежки условия

Галерия

Адиабатни охладители охлаждат най–ниско разположения бар на земята, който се намира на -420 метра под морското равнище

Адиабатен охладител, монтиран от „Идасто“ ЕООД в локомотив на влакова композиция

Мобилна машина IDASTO за енергоспестяващо охладане на лятна градина на заведение