„Идасто“ ЕООД

Фирмата е създадена през 2009 година в град Пловдив с основен предмет на дейност: оптимизация на енергийни разходи в промишлени, обществени и търговски сгради и хотели; енергоспестяващо охлаждане и отопление. Ние извършваме предпроектно консултиране и инженеринг, реинженеринг на сгради, техническа и абонаментна поддръжка на сгради, проектиране, доставка и изграждане на икономично и зоново охлаждане, доставка и изграждане на енерго ефективно цялостно или зоново охлаждане или отопление в зависимост от спецификата на обекта и изискванията на инвеститора.

Нашите услуги

оптимизаране на енергийни разходи

Консултиране
Предпроектно консултиране на промишлени и складови помещения, открити площи и заведения
Инженеринг

Инженеринг, реинженеринг и проектиране на сгради. Техническа и абонаментна поддръжка

Изграждане

Доставка и изграждане на енерго ефективно цялостно или зоново охлаждане или отопление