„Идасто“ ЕООД

Фирмата е създадена през 2009 година в град Пловдив с основен предмет на дейност: оптимизация на енергийни разходи в промишлени, обществени и търговски сгради и хотели; енергоспестяващо охлаждане и отопление. Ние извършваме предпроектно консултиране и инженеринг, реинженеринг на сгради, техническа и абонаментна поддръжка на сгради, проектиране, доставка и изграждане на икономично и зоново охлаждане, доставка и изграждане на енерго ефективно цялостно или зоново охлаждане или отопление в зависимост от спецификата на обекта и изискванията на инвеститора.

Защо „Идасто“?

защо да изберете нашите услуги и продукти

Първи в бранша
„Идасто“ ЕООД е първата фирма на българския пазар, изцяло отдадена на доставка и изграждане на икономично и зоново охлаждане
Традиция и качество
Вече 12 години извършваме инженеринг, реинженеринг на сгради и осъществяваме проекти по изграждане на системи.
Борба с COVID-19

Енергоспестяващите охладителни с марка IDASTO пречистват въздуха, вентилират и предотвратяват разпространението на  Ковид-19