You are currently viewing Адиабатни охладители

Адиабатни охладители

Адиабатните  охладители са интелигентна съвременна система за охлаждане без въздействие върху околната среда. Адиабатното охлаждане е енергоспестяващо охлаждане, при което се използва  естествения природен процес на изпаряване един адиабатен процес с постоянна енталпия: Топлината за изпаряване на водата, се взима от въздуха, като по този начин се снижава температурата. Топлинната енергия на въздуха има два компонента : чувствителна топлина, т.е. Тази, която се усеща и оценява и латентната топлина, т.е. Енергията, която се използва за изпаряване на водата. Адиабатните охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната топлина. ПРОЦЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗ ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕНЕРГИЯ.

Охладителите, използващи адиабатния процес, са единствените охладителни системи, които увеличават ефективността си с повишаване на външната температура!

Адиабатните охладители се характеризират с много малък срок за откупуване на инвестицията и ниски експлоатационни разходи. Това прави адиабатните охладители са изключително подходящи за енергоспестяващо охлаждане на открити площи, охлаждане на градини на заведения, икономично охлаждане на големи производствени помещения, охлаждане на кухни, бюджетно охлаждане на шивашки цехове, охлаждане на дървообработващи, енергоспестяващо охлаждане на кожарски производства и т.н.

КАК РАБОТИ ВСЕКИ АДИАБАТЕН ОХЛАДИТЕЛ

При адиабатните охладители се използват охлаждащи панели тип CELdek. Система за разпределение на водата поддържа панелите със съответна влажност. Мощен центробежен вентилатор, разположен вътре в адиабатната охладителна машина, аспирира въздух от външната среда, който преминава през наситения с вода панел и по този начин го охлажда. Водата, необходима за работа на адиабатния охладител е оборотна и се съхранява в самата охладителна машина.

Адиабатните охладители имат контролни уреди за регулиране на температурата, на влажността и за подновяване на използваната вода. Въздухо–охладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АДИАБАТНИТЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Въздухо–охладителите (адиабатните апарати) използват енергията на топлия въздух, за да изпаряват водата. Вентилатор насочва прохладния и пречистен от прах и полени въздух в помещението, като създава приятен и високо производителен климат. Адиабатните охладители поддържат въздуха в помещенията лек, намаляват разпространението на инфекции и създават благоприятна среда за работа на хора, страдащи от различни видове алергии и астма. Адиабатните охладителни системи на увеличават влажността в помещението над нормата за комфорт. Адиабатните охладители обработват въздуха само веднъж при подаването му в помещението, след което го изхвърлят. Адиабатната охладителна система работи със 100% пресен въздух. Тя е единствената охладителна система, която може да работи при отворени врати в помещението!

При работата на адиабатната охладителна система водата става толкова студена от изпарителния ефект, че е невъзможно развитие на бактериите на легионела. Адиабатните охладители имат възможност за работа с контрол на влажността или във вентилационен режим.

СРАВНИТЕЛЕН РАЗХОД
на консумирана електроенергия при охлаждане на промишлено помещение с площ 500 кв.м. и височина 8 м с чилър и адиабатен охладител при режим на работа 2000 часа/година

  Конс.мощност kW Цена ел.енергия лв. Разход лв./час Конс. Енергия kWh Стойност на енергията лв. Годишна икономия лв.
Чилър 38 0.18 6.84 76 000 13 680
Адиабатен охладител 3.6 0.18 0.65 7 200 1 296
  12 384

Цените са без ДДС