Изпарителни охладители

Съвременният изпарителен охладител представлява интелигентна система за охлаждане без въздействие върху околната среда. Изпарителното (адиабатно) охлаждане е енергоспестяващо охлаждане, при което се използва  естествения природен процес на изпаряване с постоянна енталпия:…

Continue ReadingИзпарителни охладители