Изпарителни охладители

Съвременният изпарителен охладител представлява интелигентна система за охлаждане без въздействие върху околната среда. Изпарителното (адиабатно) охлаждане е енергоспестяващо охлаждане, при което се използва  естествения природен процес на изпаряване с постоянна енталпия: Топлината за изпаряване на водата, се взима от въздуха, като по този начин се снижава температурата. Топлинната енергия на въздуха има два компонента : чувствителна топлина, т.е. тази, която се усеща и оценява, и латентната топлина, т.е. снергията, която се използва за изпаряване на водата. Моделните изпарителни охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната топлина. ПРИ ВСЕ ТОВА ТОЗИ ПРОЦЕС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗ ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕНЕРГИЯ.

Изпарителните хладители, използващи адиабатния процес, са единствените охладителни системи, които увеличават ефективността си с повишаване на външната температура!

Нашите изпарителни охладители се характеризират с много малък срок за откупуване на инвестицията и ниски експлоатационни разходи. Това прави изпарителните охладители изключително подходящи за икономично охлаждане на открити площи, охлаждане на градини на заведения, енергоспестяващо охлаждане на големи производствени помещения, охлаждане на кухни, бюджетно охлаждане на шивашки цехове, охлаждане на дървообработващи, енергоспестяващо охлаждане на кожарски производства и т.н.

Как работи всеки изпарителен охладител

При изпарителните охладители се използват охлаждащи панели тип CELdek — система за разпределение на водата поддържа панелите със съответна влажност. Мощен центробежен вентилатор, разположен вътре в изпарителната охладителна машина, аспирира въздух от външната среда, който преминава през наситения с вода панел и по този начин го охлажда. Водата, необходима за работа на изпарителния охладител е оборотна и се съхранява в самата охладителна машина.

Нашите изпарителни охладители имат контролни уреди за регулиране на температурата, на влажността и за подновяване на използваната вода. Тези въздухоохладителни апарати опазват околната среда. Изпарителните охладители работят с много нисък разход на електроенергия, не използват фреони, газ или други вредни химични вещества и са с ниско ниво на шум.

Основни принципи на изпарителните охладители

Въздухо–охладителите (изпарителните апарати) използват енергията на топлия въздух, за да изпаряват водата. Вентилатор насочва прохладния и пречистен от прах и полени въздух в помещението, като създава приятен и високо производителен климат. Изпарителните охладители поддържат въздуха в помещенията лек, намаляват разпространението на инфекции и създават благоприятна среда за работа на хора, страдащи от различни видове алергии и астма. Тези изпарителни охладителни системи увеличават влажността в помещението над нормата за комфорт. Изпарителните охладители обработват въздуха само веднъж при подаването му в помещението, след което го изхвърлят. Всяка изпарителна охладителна система работи със 100% пресен въздух. Тя е единствената охладителна система, която може да работи при отворени врати в помещението!

При работата на изпарителната охладителна машина водата става толкова студена от изпарителния ефект, че е невъзможно развитие на бактериите на легионела. Изпарителните охладители имат възможност за работа с контрол на влажността или във вентилационен режим.

Адиабатно охлаждане, адиабатен охладител, адиабатни охладители

Сравнителен разход на изпарителен охладител

Консумирана електроенергия при охлаждане на промишлено помещение с площ 500 кв.м. и височина 8 м с чилър и изпарителен охладител при режим на работа 2000 часа/година

 

  Конс.мощност kW Цена ел.енергия лв. Разход лв./час Конс. Енергия kWh Стойност на енергията лв. Годишна икономия лв.
Чилър 38 0.18 6.84 76 000 13 680 0
Изпарителен охладител 3.6 0.18 0.65 7 200 1 296 12 384

Цените са без ДДС