You are currently viewing Стационарни системи

Стационарни системи

Стационарните машини предлагат оптимално съотношение на консумирана енергия и количество пречистен и охладен въздух. Работят със 100% пресен външен въздух. Работния флуид е оборотна вода съхранявана в резервоара на машината. Пречистването и охлаждането на въздуха се извършва без разпръскване на водата, което предотвратява поява на конденз в процеса на работа. Системите създават комфортен вътрешен климат с оптимално съотношение на температура и влажност. Не използват вредни вещества и щадят околната среда. Машините позволяват интегриране в изградени системи, където това е възможно. Ниските инвестиционни разходи, краткия срок на откупуване на инвестицията, съчетано с минимални експлоатационни разходи ги правять една отлична алтернатива при климатизация на помещения.

Теоритичен принцип

Изпарителното охлаждане е адиабатен процес при постоянна енталпия. Използва се обмяната на енергия между вода и въздух; необходимата енергия за изпаряване на водата се взема от въздуха, като така се намалява температурата на въздуха. Енергията във въздуха може да се раздели на две части: Сетивна топлина, която ние усещаме и която може да се измери; Латентна топлина, енергията която е необходима за да може водата във въздуха да се изпари.

Охладителните изпарителни системи увеличават латентната топлина и намаляват сетивната топлина с много малка нужда от външна енергия.

Изпарителните охладители използват изпарителни охладителни панели. Системата за водно разпределение и помпата поддържа панелите постоянно влажни. Вътре в изделието има центробежен вентилатор, който засмуква въздуха отвън през панелите. Когато въздухът преминава през панелите, които са навлажнени, той се охлажда. Студеният въздух след това се нагнетява с вентилатора в помещението. Атрактивната и компактна конструкция е оборудвана с регулатор на температурата и влажността. Има възможност за подмяна на водата, използвана в охладителя, като така се обезпечава високо качество и ефективност при работа.

МНОГО МАЛЪК СРОК ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ !

 

Ефективност на охлаждане в зависимост от температурата на външния въздух

Температура на околната среда, C°

Относителна влажност на околната среда

20%25%30%35%40%45%50%55%60%
         

Температура след охлаждане, °C

3018.419.319.920.821.822.523.424.224.9
3521.822.423.724.825.826.827.828.529.5
4025.426.127.428.729.831.032.032.933.9