Адиабатното охлаждане е енергоспестяващо охлаждане, при което се използва  естествения природен процес на изпаряване един адиабатен процес с постоянна енталпия:
Топлината за изпаряване на водата, се взима от въздуха, като по този начин се снижава температурата.
Топлинната енергия на въздуха има два компонента : чувствителна топлина,т.е. Тази, която се усеща и оценява и латентната топлина, т.е. Енергията, която се използва за изпаряване на водата

Изпарителните охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната такава . ПРОЦЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗ ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕНЕРГИЯ

ЕДИНСТВЕНАТА СИСТЕМА, НА КОЯТО ЕФЕКТИВНОСТТА СЕ УВЕЛИЧАВА  С ПОВИШАВАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА

КАК РАБОТИ

При изпарителните охладители се използват охлаждащи панели тип CELdek
Система за разпределение на водата поддържа панелите със съответна влажност. Мощен центробежен вентилатор, разположен вътре в машината, аспирира въздух от външната среда, който преминава през наситения с вода панел и по този начин го охлажда.
Водата необходима за работа на машината е оборотна и се съхранява в самата машина.
Изпарителните охладители имат контролни уреди за регулиране на температурата, на влажността и за подновяване на използваната вода.
Въздухоохладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум.

ИЗПАРИТЕЛНОТО ОХЛАЖДАНЕ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Въздухоохладителните апарати използват енергията на топлия въздух, за да изпаряват водата. Вентилаторът насочва прохладния въздух в помещението , като създава приятен и високо производи -телен климат.
Въздухоохладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум.

Въздухът в помещенията е лек, намалява разпространението на инфекции, създава благоприятна среда за работа на хора страдащи от ралични видове алергии и астма. Влажността в помещението не се увеличава над нормата за комфорт.
Въздухът се обработва само веднъж при подаването му в помещението, след което се изхвърля, системата работи със 100% пресен въздух.
Единствената охладителна система, която работи при отворени врати в помещението.

Възможност за работа с контрол на влажността или във вентилационен режим.
Когато охладителната система работи, водата става толкова студена ( от изпарителния ефект ), че е невъзможно развитие на бактериите на легионела

 

СРАВНИТЕЛЕН РАЗХОД

НА КОНСУМИРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 500 м2 И ВИСОЧИНА 8 м  С ЧИЛЪР И АДИАБАТЕН ОХЛАДИТЕЛ, ПРИ РЕЖИМ НА РАБОТА

2000 Ч /ГОД.

  Конс.мощност kW Цена ел.енергия лв. Разход лв./час Конс. Енергия kWh Стойност на енергията лв. Годишна икономия лв.
Чилър 38 0.18 6.84 76 000 13 680
Адиабатен охладител 3.6 0.18 0.65 7 200 1 296
  12 384

Цените са без ДДС

МНОГО МАЛЪК СРОК ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ