You are currently viewing Мобилни машини

Мобилни машини

Мобилните охладители са конструирани да обслужват нуждите за охлаждане на различни търговски пространства като магазини, кухни на заведения, обществени перални, малки и средни работни помещения, открити пространства, под навеси и тенти.
 
Охлаждането се извършва със 100% пресен, охладен, пречистен и допълнително йонизиран въздух. Подходящи са за пространства, които не могат да бъдат охладени с конвенционални фреонови системи, или там, където  стойността  за изграждане на конвенционална инсталация  е много висока с последващи неприемливо високи разходи за експлоатация.
 
Мобилните охладители не изискват монтаж и специална поддръжка.  Необходимото количество оборотна вода се съхранява в резервоар в  машината. При експлоатация не се нуждаят от консумативи и не  използват вредни химикали. Капацитета на водния резервоар осигурява автономна работа до 10-12 часа. Съчетават нисък енергиен разход, нисък шум, голяма производителност на пречистен и охладен въздух,  както и отлична мобилност.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩ ЗА БИСТРА, РЕСТОРАНТ–ГРАДИНИ И КУХНИ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ !

 • Изчистена компактна конструкция на охладителите
 • Не се нуждаят от монтаж и демонтаж
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Инфрачервено дистанционно управление
 • Различни режими на работа
 • Допълнително йонизиране на въздуха
 • Наличие на колела и вграден резервоар улесняващи експлоатацията
 • Лесно преносими
 • Дълъг работен ход без необходимост от до зареждане на вода
 • Ниско ниво на шум
 • Безвреден към околната среда

Ефективност на охлаждане

Температура
на околната среда, C°

Относителна влажност на околната среда

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Температура след охлаждане, °C

30 18.4 19.3 19.9 20.8 21.8 22.5 23.4 24.2 24.9
35 21.8 22.4 23.7 24.8 25.8 26.8 27.8 28.5 29.5
40 25.4 26.1 27.4 28.7 29.8 31.0 32.0 32.9 33.9