Изходяща жалузна решетка

– Електро задвижване
– Прецизно разпределение на изходящия въздух
– Възможност за насочване на въздушния поток в шест независими направления
– Автоматично реене на въздуха в хоризонтална плоскост

Захранване: 220 V
Консумация: 3,5 W

IDASTO 13-080

– Дебит 8000 м³/ч
– Резервоар 100 л
– Дистанционно управление
– Допълнителна йонизация на въздуха
– Мобилен на колела
– Възможност за външно захранване
– Автоматично реене на въздуха в хоризонтална плоскост
– Възможност за насочване на въздушния поток в две независими направления

Консумирана мощност: 300 W
Приравнена студова мощност: 27 kW

IDASTO 10-18

– Дебит – 20 000 м³/ч
– Напор 235 Ра
– Инверторно управление
– Инфрачервено дистанционно управление
– Възможност за управление на изходящи жалузи от управлението на машината
– Ниско ниво на шум
– Монофазно захранване

Консумирана мощност: 1,5 kW
Приравнена студова мощност: 77 kW

 

IDASTO 10-18Y MOBILE

– Дебит – 18 000 м³/ч
– Напор 200 Ра
– Инверторно управление на скоростта
– Дистанционно управление включително и на жалузите
– Ниско ниво на шум
– Подходяща за използване в закрити помещения
– Монофазно захранване

Консумирана мощност: 1,1 kW
Приравнена студова мощност: 67 kW

 

 

CCX – 1,5 F

– Дебит 1500 м³/ч
– Резервоар 30 л
– Дистанционно управление
– Различни програми за охлаждане
– Осов вентилатор с ниско ниво на шум

Консумирана мощност: 170 W
Приравнена студова мощност: 5,5 kW

 

 

CCX – 2,5 F

–Дебит 2500 м³/ч
– Резервоар 35 л
– Дистанционно управление
– Различни програми за охлаждане
– Осов вентилатор с ниско ниво на шум

 

Консумирана мощност: 280 W
Приравнена студова мощност: 9,5 kW

 

Екстракционен вентилатор

ED 24 HE 0,50 RT 400-50
ED 30 HE 0,50 FT 400-50
ED 36 HE 0,75 FT 400-50
EM 50 1,50 FT 400-50

Ø  610 mm  370 W Дебит 11 000 м³/ч
Ø  770 mm  370 W Дебит 14 800 м³/ч
Ø  915 mm  550 W Дебит 20 100 м³/ч
Ø 1270 mm 1,1 kW Дебит 39 300 м³/ч